ГО “МІПУ” видасть книгу Вітаутаса Ландсбергіса

Vytautas Landsbergis11 квітня 2017 року у Вільнюсі заступник голови правління ГО “Міжнародна Ініціатива з Підтримки України” Андрій Волошин зустрівся з Вітаутасом Ландсбергісом щоб обговорити деталі видання книги видатного литовського державного діяча українською мовою.

Вітаутас Ландсбергіс (лит. Vytautas Landsbergis) — литовський політик, державний і громадський діяч, Перший голова Парламенту (Сейму), Президент незалежної Литви, депутат Європарламенту багатьох скликань, а також — вчений-музикознавець, професор, публіцист.

Багато книжок Ландсбергіса заслуговують на увагу, наприклад в 2015 році виходила книжка про Майдан та російську агресію в Україні 2013-2014 року – “Ukrainos Golgota. 2013-2014”, а також авторству пана Вітаутасу належать і книжки на неполітичні теми, наприклад про видатного литовського художника і композитора Чюрльоніса.

В ході зустрічі було вирішено видати книгу про Литовську боротьбу за незалежність (автобіографію Вітаутаса Ландсбергіса), яка вже виходила англійською мовою під назвою “Lithuania: Independent Again The Autobiography of Vytautas Landsbergis”, перекладалась й іншими мовами.

Новіше видання французькою “Un people sort de prison.” (Vilnius, 2007), яке включає листування з Президентом Франції Фрасуа Міттераном, пан Ландсбергіс подарував Андрію Волошину. Також було домовлено, що українське видання супроводжуватиме спеціальне вступне слово до українського читача.

З початку російської агресії українцям відчутна підтримка литовців, збільшується політична, економічна та культурна співпраця двох народів, так само як збільшуються і туристичні потоки між двома країнами.
Все ж таки для багатьох українців новітня історія Литви та литовська боротьба за незалежність є досить новими темами, які безперечно потребують більше матеріалу. Українцям будуть добре зрозумілі трагічні та героїчні дні, коли литовці стали на захист свого парламенту, своєї незалежності під дулами російських танків та прицілом російського спецназу.

Ми впевнені, що дане видання стане важливим для культурно-гуманітарної інтеграції Балто-Чорноморського простору в цілому та для ще більшої співпраці України та Литви.

 

Vytautas LandsbergisNGO “MIPU” will publish a book by Vytautas Landsbergis

On April 11, 2017 in Vilnius, deputy chairman of the NGO “International initiative to support Ukraine” Andriy Voloshyn met with Vytautas Landsbergis to discuss the details of  publishing Ukrainian edition of the book by great Lithuanian statesman .

Vytautas Landsbergis is Lithuanian politician, statesman and public figure, the first head of Parliament (Sejm), President of independent Lithuania, MEP of many convocations, and – a musicologist scientist, professor, writer.

Many books by Landsbergis are noteworthy. For example in 2015 was published a book about Maidan in Ukraine and Russian agression – “Ukrainos Golgota. 2013-2014″ . Moreover some of Mr. Landsbergis‘  and books are on non-political topics, such as the famous Lithuanian artist and composer Ciurlionis.

During the meeting it was decided to publish a book about Lithuanian struggle for independence (Vytautas Landsbergis’ autobiography), which was published in English under the title “Lithuania: Independent Again The Autobiography of Vytautas Landsbergis”, and which was also translated to other languages.

Newer edition in French “Un people sort de prison.” (Vilnius, 2007), which includes correspondence with French President Francois Mitterrand Mr Landsbergis presented to Andriy Voloshyn. It was also agreed that the Ukrainian edition will accompanied by a special opening text to the Ukrainian reader.

Since the Russian aggression Ukrainians fell huge support from Lithuanians, political, economic and cultural cooperation between the two nations increases, as well as increase  tourist flows between the two countries.
Yet for many Ukrainian modern history of Lithuania and Lithuanian struggle for independence is pretty new topic that certainly require more material. Ukrainians will understand well  the tragic and heroic days when Lithuanians came to the defense of its parliament, its independence  under the muzzles of Russian tanks and being the targets of Russian special forces.

We believe that this publication will be important for cultural and humanitarian integration of the Baltic-Black Sea area as a whole and for greater cooperation between Ukraine and Lithuania.