Балто-Чорноморський форум 12.11.2015 ПРОГРАМА. Baltic-Black Sea Forum 12.11.2015 PROGRAMME

ГО «Міжнародна ініціатива з підтримки України» організовує «Балто-Чорноморський форум: історична спільність та сучасні виклики», що проходитиме 12 листопада 2015 року у м. Києві з 10:30 до 13:00 у приміщенні Київської торгово-промислової палати за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 55, Конференц-зал, 8-й поверх.

NGO “International Initiative to Support Ukraine” organizes the international event “Baltic-Black Sea Forum: Common History and Contemporary Challenges” which will be held on 12th of November 2015 in Kyiv from 10:30 till 13:00 in the conference hall of the Kyiv Chamber of Commerce and Industry located at:55 Bohdan Khmelnytsky Str., 8th floor, Kyiv, Ukraine.

program ПРОГРАМА БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО ФОРУМУ_ФІНАЛЬНА ПРОГРАМА ФОРУМУ:

10:00 – 10:30 – РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ
10:30 – 13:00 – ЗАСІДАННЯ ФОРУМУ
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ОРГАНІЗАТОРА ФОРУМУ:
Тарас ОСАУЛЕНКО, Голова ГО “Міжнародна ініціатива з підтримки України”
1. ВИСТУПИ СПІКЕРІВ
Панель 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ
Модератор – Остап СМУК, Голова політичної партії «Республіканська платформа» (Україна)
1. ЮРІЙ ЄХАНУРОВ (Україна) – Екс-прем’єр міністр України
2. ЕМАНУЕЛІC ЗІНГЕРІС (Литва) – Депутат Сейму Литовської Республіки
3. ІЛЛЯ ПОНОМАРЬОВ (Росія) – Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань, член фракції «Справедлива Росія», член Ради Лівого фронту, голова опікунської ради Інституту інноваційного розвитку
4. ОЛЕКСАНДР МАСЛАК (Україна) – Політолог, експерт аналітичної групи “Рубікон”
5. КЕМАЛЬ ГЮЛЛЕР  (Туреччина) – Віце-президент Jellyfish Operations, екс-радник міністра МЗС
6. ОСТАП СМУК (Україна) – Голова політичної партії «Республіканська платформа»

ДИСКУСІЯ. ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Панель 2. СУЧАСНІ «ГІБРИДНІ» ЗАГРОЗИ КРАЇНАМ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО ПРОСТОРУ
ТА ШЛЯХИ ЇХ СПІЛЬНОГО ПРОТИСТОЯННЯ.
Модератор – Євген РОКИТСЬКИЙ, Голова Балто-Чорноморської Безпекової Конфедерації (Литва)

1. ГІЯ ГЕЦАДЦЕ (Грузія) – Заступник Міністра юстиції України
2. МІКАЕЛ СКІЛТ (Швеція) – Батальон “Азов”
3. ПЯТРАС ВАЙТЕКУНАС (Литва) – Литовський державний діяч, дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні (2010-2015)
4. АНАТОЛІЙ ПІНЧУК (Україна) – Президент ВГО «Українська стратегія»
5. ГІНТАРЕ НАРКЕВІЧУТЕ (Литва) – Міжнародний секретар партії “Союз Вітчизни- Литовські Християнські Демократи”, Директор з міжнародних справ в Ronald Reagan House, Віце-президент Міжнародного союзу молодих демократів
6. ОЛІВЬЄ ВЕДРІН (Франція) – Експерт ЄС, Президент Континентального університету в Києві, вчений-дослідник, ведучий програми “UA Tea Time” на Першому національному каналі України
7. ЄВГЕН РОКИТСЬКИЙ (Литва) – Голова Балто-Чорноморської Безпекової Конфедерації

ДИСКУСІЯ. ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ
12:00 – 12:15 – ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ЖУРНАЛУ «БАР’ЄР»
Виступає: АНДРІЙ ВОЛОШИН
12:15 – 13:00 – ОБГОВОРЕННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РЕЗОЛЮЦІЇ ФОРУМУ
13:00 – 13:30 – ФУРШЕТ

PROGRAMME OF THE FORUM

10:00 – 10:30 – REGISTRATION OF PARTICIPANTS
10:30 – 13:00 – FORUM SITTING (Simultaneous interpretation in all languages)
WELCOME MESSAGE BY THE FORUM ORGANIZER:
Taras OSAULENKO, Chairman of the Board, NGO “International Initiative to Support Ukraine”
1. SPEECHES
Panel session 1. HISTORICAL ASPECTS OF THE BALTIC-BLACK SEA COMMUNITY
Moderator – Ostap SMUK, Head of the political party “Republican Platform” (Ukraine)
1. YURIY YEKHANUROV (Ukraine) – Prime Minister of Ukraine (2005-2006)
2. EMANUELIS ZINGERIS (Lithuania) – Member of Parliament (The Seimas of the Republic of Lithuania), President of the parliamentary forum for democracy
3. ILLYA PONOMAREV (Russia) – Member of the State Duma of the Russian Federation, member of the Central Committee of “A Just Russia” party, member of the Council of the “Left Front”, supervisor at the Institute of Contemporary Development
4. OLEXANDER MASLAK (Ukraine) – Politologist, expert of the analytical group “Rubikon”
5. KEMAL GULLER (Turkey) – Vice-president JellyFish Operations
6. OSTAP SMUK (Ukraine) – Head of the political party “Republican Platform”

DISCUSSION. QUESTIONS AND ANSWERS

Panel session 2. CONTEMPORARY «HYBRID» THREATS TO THE BALTIC-BLACK SEA AREA AND
THE WAYS OF THEIR JOINT RESISTANCE.
Moderator – Yevgen ROKICKI, Head of the Baltic-Black Sea Security Confederation (Lithuania)
1. GIA GETSADZE (Georgia) – Deouty Minister of Justice of Ukraine
2. MIKAEL SKILLT (Sweden) – Azov Battalion
3. PETRAS VAITIEKŪNAS (Lithuania) – Lithuanian politician and diplomat. Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of the Republic of Lithuania to Ukraine (2010-2015)
4. ANATOLIY PINCHUK (Ukraine) – President of the The All-Ukrainian NGO “Ukrainian Strategy”
5. GINTARĖ NARKEVIČIŪTĖ (Lithuania) – International Secretary of the Homeland Union-Lithuanian Christian Democrats (TS-LKD), Director for International Affairs at Ronald Reagan House, Vice-President at ‎International Young Democrat Union
6. OLIVIER VÉDRINE (France) – EU Expert, President of the Continental University Think Tank, Presenter of “UA Tea Time”on the “First Ukraine”, the National Ukrainian Television
7. YEVGEN ROKICKI (Lithuania) – Head of the Baltic-Black Sea Security Confederation

DISCUSSION. QUESTIONS AND ANSWERS

12:00 – 12:15 – PRESENTATION OF THE CONCEPT OF THE “BARRIER” JOURNAL
Presented by: ANDRIY VOLOSHYN
12:15 – 13:00 – DISCUSSION AND RESOLUTION OF THE FORUM
13:00 – 13:30 – NETWORKING LUNCH